* Τα μαθήματα κάθε έτους πραγματοποιούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο.

1ο ΕΤΟΣ (200 διδακτικές ώρες)

 • Διδακτικό Σεμινάριο Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης (Οργονοθεραπείας) – Μέρος Ι (διδακτικές ώρες 80)
  1. Η ιστορική εξέλιξη της Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης (10)
  2. Η βιοενεργειακή βάση της Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης – Η λειτουργία του οργασμού (20)
  3. Ψυχοσεξουαλική εξέλιξη, ψυχική οργάνωση και χαρακτηρολογική διαμόρφωση (20)
  4. Σωματική θωράκιση: ανάπτυξη, δομή και διαστρωμάτωση (20)
  5. Βιοενεργειακή επαφή και οι διαταραχές της (10)
 • Στοιχεία Φυσιολογίας και Παθοφυσιολογίας των Ψυχοσωματικών Διαταραχών – Μέρος Ι (40)
 • Λειτουργική και Τοπογραφική Ανατομία στην Κλινική Πράξη της Σωματικής Ψυχοθεραπείας – Μέρος Ι (40)
 • Πρακτική Άσκηση στις Σωματικές Τεχνικές της Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης (20)

2ο ΕΤΟΣ (200 διδακτικές ώρες)

 • Διδακτικό Σεμινάριο Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης (Οργονοθεραπείας) – Μέρος ΙΙ (80)
 1. Γενετησιότητα και Νευρώσεις (10)
 2. Χαρακτηρολογική Τυπολογία και Θεραπευτική Αντιμετώπιση (40)
  1. Υστερικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία, Υποτύποι)
  2. Φαλλικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία, Υποτύποι)
  3. Πρωκτικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία, Υποτύποι)
  4. Στοματικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία, Υποτύποι)
  5. Οπτικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία, Υποτύποι)
  6. Παρορμητικός Χαρακτήρας (Γένεση, Γενικά χαρακτηριστικά και συμπτώματα, Χαρακτηρολογική δομή, Θεραπεία)
 1. Πρόληψη και Ανατροφή (5)
 2. Εφηβεία: Προβλήματα και Αντιμετώπιση, Παραβατική Συμπεριφορά, Εξαρτήσεις Ανηλίκων (5)
 3. Σωματικές Βιοπάθειες: Χαρακτηρολογική Ψυχοπαθολογία και Διαταραχές της Βιοενεργειακής Λειτουργικότητας (10)
 4. Κοινωνική Παθολογία: Ψυχοπαθολογία της Κοινωνικής και Πολιτικής Συμπεριφοράς και Ψυχοπαθητικός Ακτιβισμός (10)
 • Στοιχεία Φυσιολογίας και Παθοφυσιολογίας των Ψυχοσωματικών Διαταραχών – Μέρος ΙΙ (40)
 • Λειτουργική και Τοπογραφική Ανατομία στην Κλινική Πράξη της Σωματικής Ψυχοθεραπείας – Μέρος ΙΙ (40)
 • Πρακτική Άσκηση στις Σωματικές Τεχνικές της Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης (20)
 • Κώδικας δεοντολογίας σωματικής ψυχοθεραπείας (20)

 

3ο ΕΤΟΣ (180 διδακτικές ώρες)

 • Κλινικό Σεμινάριο Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης: Παρουσίαση και Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών (Ψυχώσεων, Νευρώσεων, Διαταραχών προσωπικότητας, Σωματικών βιοπαθειών) και Χαρακτηραναλυτικών Τεχνικών, σε σχέση με τις Τεχνικές της Σωματικής Αποθωράκισης (80)
 • Χαρακτηρολογική Ψυχοπαθολογία στην Ψυχιατρική Νοσολογία – Μέρος Ι (40)
 • Η Τεχνική της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στην Χαρακτηρανάλυση – Μέρος Ι (40)
 • Πρακτική Εκπαίδευση με τη χρήση Βιντεοσκοπημένων Συνεδριών – Μέρος Ι (20)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Σωματική Ψυχοθεραπεία (20)

 

4ο ΕΤΟΣ (180 διδακτικές ώρες)

 • Κλινικό Σεμινάριο Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης: Παρουσίαση και Ανάλυση Κλινικών Περιστατικών (Ψυχώσεων, Νευρώσεων, Διαταραχών προσωπικότητας, Σωματικών βιοπαθειών) και Χαρακτηραναλυτικών Τεχνικών, σε σχέση με τις Τεχνικές της Σωματικής Αποθωράκισης (80)
 • Χαρακτηρολογική Ψυχοπαθολογία στην Ψυχιατρική Νοσολογία – Μέρος ΙΙ (40)
 • Η Τεχνική της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στην Χαρακτηρανάλυση – Μέρος ΙΙ (40)
 • Πρακτική Εκπαίδευση με τη χρήση Βιντεοσκοπημένων Συνεδριών – Μέρος ΙΙ (20)


Σημείωση: 
Οι γιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση  παρακολούθησης των μαθημάτων ανατομίας και φυσιολογίας του 1ου και 2ου έτους και οι ψυχίατροι απαλλάσσονται επιπλέον από τα μαθήματα: Χαρακτηρολογική Ψυχοπαθολογία στην Ψυχιατρική Νοσολογία και  Τεχνική της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας στην Χαρακτηρανάλυση του 3ου και 4ου έτους.

Συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας
Πέραν των απαραίτητων ατομικών συνεδριών Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης, οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη θεωρητική και κλινική εκπαίδευσή τους, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν έναν επαρκή αριθμό ατομικών συνεδριών εποπτείας. Ο απαιτούμενος αριθμός ατομικών συνεδριών και εποπτείας καθορίζεται σύμφωνα με τα standards της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP).

Εργαστηριακά σεμινάρια
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας, διοργανώνει προαιρετικά εργαστηριακά σεμινάρια οργονικής βιοφυσικής και οργονομικής μικροσκοπίας για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος τις βασικές αρχές της οργονομικής επιστήμης.