1. Διενέργεια και βιντεοσκοπική καταγραφή του Τεστ Αίματος Ράιχ (ΤΑΡ) σε βιοπαθητικούς ασθενείς και σε υγιή άτομα. Κατάρτιση ερευνητικού πρωτοκόλλου αναφορικά με τις διαφορές του ΤΑΡ στις δύο ομάδες.
  2. Επανάληψη και βιντεοσκοπική καταγραφή των πειραμάτων των βιόντων, όπως αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Ράιχ «Τα βιόντα».
  3. Διαδοχικές επανακαλλιέργειες βιοντικών παρασκευασμάτων από οργανικά υλικά σε αποσύνθεση, με στόχο τη διερεύνηση της άποψης του Ράιχ περί ανάπτυξης πρωτοζώων από βιοντική ύλη.
  4. Ταυτόχρονη μικροσκοπική εξέταση της αποσύνθεσης τριχοειδικού αίματος που λήφθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τεστ Αίματος Ράιχ, σε δείγματα αίματος που τοποθετήθηκαν αμέσως μετά τη λήψη τους επί δεκαπέντε λεπτά σε Συσσωρευτή Οργόνης και σε κουτιά ελέγχου.