Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας (ΕΛΙΝΟΡ) είναι ένας ερευνητικός, εκπαιδευτικός και επιμορφωτικός οργανισμός, μέσω του οποίου επιδιώκουμε τα εξής:

1. Να καταθέσουμε μια σύγχρονη κριτική προσέγγιση στο έργο του Βίλχελμ Ράιχ, τόσο με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων —μέσα από τη συγκριτική μελέτη και άλλων γνωστικών πεδίων, όπως π.χ. των φυσικών επιστημών, της επιστημολογίας, της φιλοσοφίας κ.ά.— όσο και με την πειραματική έρευνα, μέσω των εργαστηρίων «Ηράκλειτος» του ΕΛΙΝΟΡ.

2. Να αναδείξουμε το πολύπλευρο έργο του ψυχιάτρου και φυσικού επιστήμονα Βίλχελμ Ράιχ και τη συνεισφορά του σε πολλούς και διαφορετικούς γνωσιακούς τομείς (ιατρική και βιολογικές επιστήμες, ψυχολογία, κοινωνιολογία, φυσική, κοσμολογία), χωρίς να διολισθήσουμε στην προσωπολατρεία και την άκριτη και ιδεοληπτική αποδοχή των πειραματικών ευρημάτων και των θεωρητικών υποθέσεών του ή στη στείρα και στερεότυπη επανάληψη των απόψεών του.

3. Να προβάλουμε και να διαδώσουμε τις εφαρμογές της Οργονομίας και τα οφέλη της φυσικής και ψυχιατρικής οργονοθεραπείας στο ευρύ κοινό και να κρατήσουμε ζωντανά την κληρονομιά και το έργο του Βίλχελμ Ράιχ, ώστε να είναι προσιτά και στις επόμενες γενιές.

4. Να δημιουργήσουμε, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΟΡ, έναν χώρο ενημέρωσης και κατάθεσης απόψεων και προβληματισμών πάνω σε σύγχρονα ζητήματα ψυχικής υγείας, κοινωνιολογίας, επιστήμης και φιλοσοφικού στοχασμού.


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας είναι μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, της οποίας την επιστημονική εποπτεία έχει ο ψυχίατρος και ομοιοπαθητικός Νάσος Τεόπουλος.