Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας είναι ένας επιμορφωτικός και ερευνητικός οργανισμός, που έχει ως στόχους του τη διάδοση της επιστήμης της οργονομίας, την πρακτική εφαρμογή της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, την προστασία της από παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις και τη μελέτη και έρευνα, θεωρητική και πειραματική, επί όλων των γνωστικών πεδίων με τα οποία εμπλέκεται (φυσική, φυσική της ατμόσφαιρας και κλιματολογία, κοσμολογία, βιολογία, ιατρική, ψυχολογία και ψυχιατρική, κοινωνιολογία και κοινωνική παθολογία, φιλοσοφία και επιστημολογία).