Η παράθεση των παρακάτω συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδοχή του περιεχομένου και των απόψεών τους. Υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά οι φορείς των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Το κριτήριο για την αναφορά τους είναι το έργο που έχουν επιδείξει στον χώρο της Οργονομίας και το γνήσιο ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν, ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη πρακτική τους.