Ο Ράιχ ονόμασε «βιόντα» τις ενεργειακές κύστεις οι οποίες θεώρησε ότι αντιπροσωπεύουν μεταβατικά στάδια οργάνωσης της ύλης μεταξύ άβιας και έμβιας κατάστασης. Παρατήρησε ότι σχηματίζονται διαρκώς στη φύση κατά την αποσύνθεση της οργανικής ύλης και την αποδόμηση της ανόργανης και ότι συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να αναπαραχθεί πειραματικά. Πίστευε ότι τα βιόντα είναι φορτισμένα με οργόνη, δηλαδή με την Ενέργεια της Ζωής και, κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, μπορούν να εξελιχθούν σε πρωτόζωα. (Από το λήμμα «Βιόντα» στο Γλωσσάριο όρων της Οργονομίας της ιστοσελίδας.)

Βλέπε επίσης και Βιόντα (Στο «Βίλχελμ Ράιχ και βιογένεση»)


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 4000x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 1600x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 640x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) 3 – 1600x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 1600x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 400x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 1600x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ 2 – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 4000x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 1600x ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 400x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 4000x