Η οργονική ενέργεια φωτοβολεί σε μια λυχνία κενού πίεσης 0,5 μικρών. Η φωτογραφία κοσμεί το εξώφυλλο της αρχικής έκδοσης του βιβλίου «Ο συσσωρευτής οργόνης: Η επιστημονική και ιατρική του χρήση».