Το Τεστ Αίματος Ράιχ και ο καρκίνος

Το Τεστ Αίματος Ράιχ είναι μία εργαστηριακή εκτίμηση της βιοενεργειακής φόρτισης ολόκληρου του οργανισμού, την οποία επινόησε ο Βίλχελμ Ράιχ και βασίζεται στη μικροσκοπική παρατήρηση του «ζωντανού» αίματος, δηλαδή του αίματος που δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργασία από βιοχημικά αντιδραστήρια πριν τη μελέτη του. Σε συνθήκες κατά το δυνατόν παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν στο εσωτερικό του οργανισμού (σε ισότονο περιβάλλον φυσιολογικού ορού και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 20ο C), μετά από προσεκτική λήψη τριχοειδικού αίματος ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός και η μηχανική, χημική ή άλλου είδους καταστροφή των έμμορφων συστατικών του αίματος (από την άκρη των δακτύλων του χεριού μετά τον επιμελή καθαρισμό του δέρματος χωρίς τη χρήση απολυμαντικών ουσιών) και με τη χρήση αυστηρά αποστειρωμένου υλικού παρατηρούμε και καταγράφουμε τα εξής:

  • Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της δομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (σχήμα, μέγεθος, ποσοστιαία αναλογία των μη φυσιολογικών μορφών, μορφολογικές ιδιαιτερότητες της δομής τους, κ.λπ.)
  • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (παλμός, κινητικότητα, εύρος και ένταση ενεργειακού πεδίου, εμφάνιση βιόντων στην κυτταρική τους μεμβράνη, σχήμα, μορφή και λειτουργικότητα βιόντων, ποσοστό βιοντικής αποσύνθεσης στην επιλεγμένη υπό εξέταση περιοχή του οπτικού πεδίου σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την πρόοδο της βιοντικής αποσύνθεσης κ.λπ.)
  • Τη γενικότερη λειτουργικότητά τους (κατανομή, τάση συγκόλλησης, ανάπτυξη συσσωματωμάτων, κ.λπ.)
  • Τη δομή και μορφολογία των υπόλοιπων έμμορφων συστατικών του αίματος (λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια)

Το Τεστ Αίματος Ράιχ ουσιαστικά αποτελεί μια μικροσκοπική παρατήρηση των διεργασιών που συμβαίνουν στα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά τον κυτταρικό τους θάνατο (απόπτωσις) και την εξελισσόμενη αποσύνθεσή τους. Η εμφάνιση των βιόντων σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας του κυτταρικού θανάτου, που πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί μια φυσιολογική και κυτταρικά προγραμματισμένη λειτουργία για όλους τους κυτταρικούς πληθυσμούς — ειδικά για τα ερυθρά αιμοσφαίρια ενεργοποιείται περίπου στις 100-130 μέρες μετά την εμφάνισή τους στην κυκλοφορία του αίματος. Το σοκ της εξόδου των ερυθρών αιμοσφαιρίων από το τριχοειδικό τους περιβάλλον απλώς επισπεύδει τον κυτταρικό θάνατο και τη βιοντική τους αποσύνθεση, πρώτα του ήδη «γερασμένου» πληθυσμού τους και στη συνέχεια και των νεότερων μορφών τους.

Η κλασική βιολογία περιορίζεται σε μια μάλλον μηχανιστική περιγραφή των βιόντων, που τα αναφέρει ως «χαρακτηριστικές προεξοχές στην κυτταρική μεμβράνη» (blebbing), (Λ.Χ. Μαργαρίτης κ.ά., Βιολογία κυττάρου, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, τέταρτη έκδοση, 2004, σ. 919). Ο Ράιχ, όμως, προχωρά σε μια λειτουργική θεώρηση και αντιλαμβάνεται τα βιόντα ως έκφραση της ανατροπής της φυσιολογικής κατανομής της οργονικής ενέργειας του ερυθροκυττάρου, η οποία συρρικνούμενη  οργανώνεται στις κύστεις των βιόντων που αντιστοιχούν σε ένα περισσότερο αδιαφοροποίητο επίπεδο της έμβιας λειτουργικότητας.

Το υγιές αίμα έχει την τάση να σχηματίζει μεγάλα βιόντα ενώ το βιοενεργειακά εξασθενημένο τείνει να σχηματίζει μικρά βιόντα και βακίλους-Τ (το τελευταίο είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στην καρκινική βιοπάθεια αλλά και σε άλλες χρόνιες βιοπάθειες που επιφέρουν την ενεργειακή συρρίκνωση του οργανισμού ως αποτέλεσμα της διαταραχής του βιοενεργειακού παλμού του). Οι δύο αυτοί διαφορετικοί τρόποι αποσύνθεσης αναφέρονται ως αντίδραση Β και αντίδραση Τ αντίστοιχα και η προσεκτική και λεπτομερής παρατήρηση και καταγραφή τους αποτελεί το ουσιαστικό αντικείμενο μελέτης του Τεστ Αίματος Ράιχ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τεστ Αίματος Ράιχ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην παρακάτω βιβλιογραφία:

  • Β. Ράιχ, “Orgonomic Diagnosis of Cancer Biopathy” (Η οργονομική διάγνωση της βιοπάθειας του καρκίνου), επιμέλεια Τσέστερ Μ. Ράφαελ M.D. και Χέλεν Ι. ΜακΝτόναλντ, Ph.D. (Orgone Energy Bulletin, Τόμος 4, Νο 2, Απρίλιος 1952).
  • Β. Ράιχ, Η ανακάλυψη της οργόνης, Τόμος 2: Η βιοπάθεια του καρκίνου, Κεφάλαιο ΙΙ, σσ. 27-82, Εκδόσεις Άκμων, Αθήνα 1977.
  • Κ. Μπέικερ, The Reich Blood Test (Το Τεστ Αίματος Ράιχ), Journal of Orgonomy, Τόμος 15, Νο 2.