Τα βιόντα, ως μεταβατικές μορφές οργάνωσης της ύλης από την άβια στην έμβια κατάστασή της, μπορεί να ανιχνεύονται διαρκώς κατά την αποσύνθεση της οργανικής ύλης, αλλά σχηματίζονται επίσης και κατά την αποδόμηση της ανόργανης ύλης, κάτω βέβαια από συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Βέβαια, τα βιόντα οργανικής και ανόργανης προέλευσης παρουσιάζουν κατά τη συγκριτική παρατήρησή τους διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον παλμό και την κινητικότητα, στοιχεία που παραπέμπουν στην έμβιου χαρακτήρα λειτουργικότητά τους. Ο Ράιχ ισχυρίστηκε ότι η σε βάθος χρόνου καλλιέργεια των οργανικών βιόντων, κάτω από ελεγχόμενες άσηπτες συνθήκες ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος των εξωτερικών επιμολύνσεων (από «μικρόβια» του αέρα), μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη πρωτόζωων. Το Εργαστήριο Μικροσκοπικής Έρευνας «Ηράκλειτος» διενεργεί πειράματα παρασκευής, μικροσκοπικής παρατήρησης και καλλιέργειας βιόντων προκειμένου να ελέγξει τον ισχυρισμό του και να ταυτοποιήσει, αν είναι δυνατόν, τα αναπτυσσόμενα πρωτόζωα.

Η επαλήθευση της επιστημονικής υπόθεσης του Ράιχ σχετικά με τα βιόντα και του συνδετικού τους ρόλου μεταξύ άβιας και έμβιας ύλης ενισχύει δυναμικά τη άποψη της συνεχούς δημιουργίας της εξελικτικής βιολογίας, θεμελιώνοντας αποδεικτικά, δηλαδή επιστημονικά, αφενός την άποψη ότι η ζωή αποτελεί το ανώτατο στάδιο εξέλιξης της ύλης και αφετέρου ότι η δημιουργική εξέλιξη συνεχίζεται ως αποτέλεσμα μεταλλάξεων και διαφοροποιήσεων της συμπαντικής οργονικής ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την έρευνα των βιόντων θα βρουν περισσότερες πληροφορίες στα βιβλία:

  • Β. Ράιχ, Η ανακάλυψη της οργόνης, Τόμος 2: Η βιοπάθεια του καρκίνου, Εκδόσεις Άκμων, Αθήνα 1977.
  • Β. Ράιχ, The bion experiments (Τα πειράματα των βιόντων), εκδόσεις Farrar, Straus & Giroux, Νέα Υόρκη, 1979.


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 4000x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 1600x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 640x – ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) 3 – 1600x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 1600x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ) – 400x – ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 1600x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ 2 – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 4000x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 1600x ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 400x


ΒΙΟΝΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΘΡΑΚΑΣ – 4000x