Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιούμε το Τεστ Αίματος Ράιχ ανά τακτά διαστήματα προκειμένου είτε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη της νόσου σε καρκινοπαθής που χρησιμοποιούν συστηματικά τον ΣΥΣΟΡ ή κάνουν ψυχιατρική οργονοθεραπεία, είτε να ανιχνεύσουμε πρώιμα προκαρκινικές ή καρκινικές διεργασίες του οργανισμού. Στο ακόλουθο εδάφιο του βιβλίου «Η βιοπάθεια του καρκίνου», που θα κυκλοφορήσει σύντομα σε νέα μετάφραση από τις εκδόσεις Ρέω, περιγράφονται συνοπτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριό μας.

Φυσικά, τα ίδια τα όργανα δεν μπορούν να εξετασθούν απ’ ευθείας για να διαπιστωθούν ενδείξεις σήψης του οργανισμού. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί και να αξιολογηθεί μόνο από την εξέταση του αίματος και των απεκκριμάτων. Εφόσον η συρρίκνωση και η αποσύνθεση σε βιόντα προηγούνται πάντα της σήψης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε ιδιαίτερα τη μορφή και τη λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια είναι πλήρη, η μεμβράνη τους έχει καλό τόνο και σε μεγέθυνση 2000x μπορούμε να τα δούμε να πάλλονται. Τα ευρισκόμενα σε διεργασία συρρίκνωσης ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μικρότερα, συχνά δεν έχουν οβάλ σχήμα αλλά στρογγυλό, και ο παλμός τους είναι είτε πολύ περιορισμένος είτε απουσιάζει τελείως. Τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν πλατύ, έντονα λαμπρό οργονικό περιθώριο. Αντιθέτως, τα συρρικνούμενα έχουν στενό, αμυδρό οργονικό περιθώριο. Η μεμβράνη τους είναι συχνά ζαρωμένη. Αν η συρρίκνωση δεν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να παρατηρήσουμε άμεσα τις ζαρωμένες μεμβράνες (σχηματισμός ακίδων-Τ: «ποικιλοκυττάρωση»), μπορούμε να εξετάσουμε πόσο γρήγορα αποσυντίθενται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία συρρικνώνονται σε διάλυμα φυσιολογικού ορού. Τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια διατηρούν την φυσιολογική τους μορφή μισή ώρα και ακόμα περισσότερο. Τα ήδη συρρικνούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια, ή εκείνα που έχουν τάση να συρρικνωθούν, αποσυντίθενται συχνά σε δευτερόλεπτα ή μετά από μερικά λεπτά, εμφανίζοντας οδοντώσεις στη μεμβράνη και σχηματίζοντας τις λεγόμενες ακίδες-Τ (βλ. Εικ. 19). Οι ακίδες-Τ είναι ένδειξη προχωρημένης καρκινικής αποσύνθεσης. Ο όρος «καρκινικός» εδώ είναι συνώνυμος με τη συρρίκνωση (δηλαδή, τη «συμπαθητικοτονία» των ερυθρών αιμοσφαιρίων). Τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια αποσυντίθενται παράγοντας γαλάζια βιόντα —βραδύτερα σε διάλυμα άλατος, ταχύτερα στο αυτόκαυστο—, ενώ αντιθέτως τα καρκινικά ερυθρά αιμοσφαίρια αποσυντίθενται παράγοντας σχεδόν αποκλειστικά σώματα-Τ (είναι η καρκινική «αντίδραση-Τ» σε αντίθεση με την φυσιολογική «αντίδραση-Β»).

RBT&Cancer

Εικόνα 19. Παραμορφωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια όπως φαίνονται στο αίμα καρκινοπαθών σε προχωρημένο στάδιο. Στο κέντρο σχηματίζονται βιόντα, ενώ στη μεμβράνη σχηματίζονται ακίδες-Τ («συμπαθητικοτονία» των ερυθρών αιμοσφαιρίων).

Το υγιές αίμα δεν αποδίδει καμία καλλιέργεια βακτηρίων σε ζωικό ζωμό. Από την άλλη μεριά το καρκινικό αίμα αποδίδει καλλιέργειες βακτηρίων σήψης και βακίλων-Τ. Τα βακτήρια σήψης και οι βάκιλοι-Τ μπορούν να παρατηρηθούν και μικροσκοπικά στο αίμα καρκινοπαθών (αν και όχι σε μεγεθύνσεις μικρότερες των 2000x).

Σύμφωνα με αυτά, η εξέταση του αίματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου. Θα ήθελα, μάλιστα, να τολμήσω να υποθέσω ότι το αίμα είναι το πρώτο σύστημα που επηρεάζεται από τη συστημική συστολή και την επακόλουθη συρρίκνωση του οργανισμού. Εξάλλου, το αίμα είναι «ο χυμός της ζωής» που τρέφει και συνδέει όλα τα όργανα σε μια ολότητα. Συνεπώς, έχει τον βασικότερο ρόλο στην οργονοθεραπεία του καρκίνου. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή η οργονοτική λειτουργία του αίματος.