Ο όρος βιοπάθεια αναφέρεται σε όλες τις ασθένειες που προκαλούνται από κάποια βασική δυσλειτουργία του αυτόνομου ζωικού συστήματος. Η σεξουαλική λίμναση αποτελεί θεμελιώδη διαταραχή του βιολογικού παλμού. […] Ο κεντρικός μηχανισμός μιας βιοπάθειας είναι η διαταραχή της εκφόρτισης της βιοσεξουαλικής διέγερσης.

Βίλχελμ Ράιχ, από το βιβλίο Η βιοπάθεια του καρκίνου