Αν η άκαμπτη θωράκιση του ανθρώπινου ζώου είναι η βασική κοινή αρχή της συγκινησιακής δυστυχίας του, και αν αυτή η θωράκιση εκτρέπει τον άνθρωπο […] από τη φυσική λειτουργικότητα, τότε το λογικό συμπέρασμα είναι ότι κύριος και κεντρικός στόχος της προληπτικής ψυχικής υγιεινής είναι η πρόληψη της άκαμπτης θωράκισης.

Βίλχελμ Ράιχ, από το βιβλίο Τα παιδιά του μέλλοντος