Η ενέργεια που τροφοδοτεί τη νεύρωση προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ της συσσωρευμένης ενέργειας και της ενέργειας που εκφορτίζεται κατά τη σεξουαλική διαδικασία. […] Η συνειδητοποίηση του ασθενούς των απωθημένων σεξουαλικών παρορμήσεών του εξασφαλίζει την ίαση όταν παράλληλα εξαλείφεται η ενεργειακή πηγή της νεύρωσης, δηλαδή η σεξουαλική λίμναση.

 Βίλχελμ Ράιχ, από το βιβλίο Η λειτουργία του οργασμού