Τα Εργαστήρια Μικροσκοπικής και Βιοφυσικής Έρευνας απευθύνουν πρόσκληση ερευνητικής συνεργασίας σε βιολόγους ή μικροβιολόγους και φυσικούς που έχουν ως προσωπικό τους κίνητρο το ενδιαφέρον τους για την οργονομική έρευνα. Η προηγούμενη εμπειρία στη βασική οπτική μικροσκοπία και στην πειραματική φυσική θεωρείται χρήσιμη αλλά, ωστόσο, εκείνα που κρίνονται ως περισσότερο απαραίτητα είναι το προσωπικό ενδιαφέρον και ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει κανείς για την έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ιστοσελίδας στη διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr ή εναλλακτικά να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρουν στην επιλογή «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

Τα εργαστήρια θα καλύπτουν όλα τα έξοδα αγοράς και συντήρησης του εργαστηριακού εξοπλισμού ο οποίος θα κριθεί αναγκαίος για την προώθηση της έρευνας.