Η 1η φωτογραφική απεικόνιση του γαλάζιου χρώματος του διεγερμένου οργονικού πεδίου

Η οργονική ενέργεια φωτοβολεί σε μια λυχνία κενού πίεσης 0,5 μικρών. Η φωτογραφία κοσμεί το...

Περισσότερα