Η οργονοθεραπεία νηπίων, παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα ασκείται νόμιμα μόνο από εκπαιδευμένους στην οργονοθεραπεία παιδοψυχιάτρους.