1. Έλεγχος της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ ενός συσσωρευτή τεσσάρων στρωμάτων και άλλων κουτιών ελέγχου ιδίων εξωτερικών διαστάσεων και ιδίου πάχους τοιχωμάτων κατασκευασμένα από διάφορα υλικά και με διαφορετική κάθε φορά διάταξη.
    (Πείραμα Το-Τ)
  2. Έλεγχος της ταχύτητας αποφόρτισης φορτισμένων μεταλλικών σφαιρών με αρνητικό και θετικό στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Συγκριτικές μετρήσεις μέσα σε έναν συσσωρευτή τεσσάρων στρωμάτων και στα ίδια κουτιά ελέγχου με το Πείραμα Το-Τ.
  3. Σύγκριση των μετρήσεων δύο καλιμπραρισμένων απαριθμητών Γκάιγκερ-Μίλερ μέσα σε έναν συσσωρευτή τεσσάρων στρωμάτων και στα ίδια κουτιά ελέγχου, όπως και στα προηγούμενα πειράματα.