1. Διενέργεια και βιντεοσκοπική καταγραφή του Πειραματικού Τεστ Αίματος Ράιχ (ΤΑΡ) σε εθελοντές.
  2. Επανάληψη και βιντεοσκοπική καταγραφή των πειραμάτων των βιόντων, όπως αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Ράιχ «Τα βιόντα».
  3. Διαδοχικές επανακαλλιέργειες βιοντικών παρασκευασμάτων από οργανικά υλικά σε αποσύνθεση, με στόχο τη διερεύνηση της άποψης του Ράιχ περί ανάπτυξης πρωτοζώων από βιοντική ύλη.