ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την απόψυξη

ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση 4000x σκοτεινό πεδίο (20 ημέρες μετά την απόψυξη)

ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση 1600x (20 ημέρες μετά την απόψυξη)

ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μακροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την απόψυξη

ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μακροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την παρασκευή