Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας (ΕΛΙΝΟΡ) είναι ένας επιμορφωτικός και ερευνητικός οργανισμός, που έχει ως στόχους του τη διάδοση της επιστήμης της Οργονομίας, την πρακτική εφαρμογή της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, την προστασία της από παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις και τη μελέτη και έρευνα, θεωρητική και πειραματική, επί όλων των γνωστικών πεδίων με τα οποία εμπλέκεται (φυσική, φυσική της ατμόσφαιρας και κλιματολογία, κοσμολογία, βιολογία, ιατρική, ψυχολογία και ψυχιατρική, κοινωνιολογία και κοινωνική παθολογία, φιλοσοφία και επιστημολογία). Επίσης, τα εργαστήρια «Ηράκλειτος» του ΕΛΙΝΟΡ έχουν ως βασικό στόχο τους τον έλεγχο της διαψευσιμότητας των θεωρητικών βάσεων της Οργονομίας, μέσω επιβεβαίωσης της επαναληψιμότητας στα πειραματικά δεδομένα που οδήγησαν στη θεμελίωσή της.