Το αποψυχθέν βιοντικό νερό (βλ. γλωσσάριο στο λήμμα Πείραμα ΧΧ) παρουσιάζει κατά τη μακροσκοπική παρατήρηση πυκνά λέπια και σε μεγέθυνση 3000x ο Ράιχ παρατήρησε ότι τα λέπια αυτά περιείχαν βιοντικές κύστεις που φωταυγούν έντονα και παρουσιάζουν διακριτές παλμικές κινήσεις διαστολής και συστολής. Κατ’ αυτό τον τρόπο κατόρθωσε να παράγει βιόντα που δεν προέρχονταν από οργανωμένη ύλη, αφού το βιοντικό νερό ήταν επαρκώς διηθημένο ώστε να μην περιέχει ίχνος οργανικής ή ανόργανης ύλης παρά μόνο νερό. Ο Ράιχ θεώρησε ότι τα βιόντα προήλθαν από την ελεύθερη μάζας οργόνη, η οποία κατά την ψύξη της συμπυκνώθηκε και «υλοποιήθηκε» στα λέπια που παρατηρούσε. Το πείραμα αυτό, σύμφωνα με τον Ράιχ, αποδείκνυε έμμεσα την ύπαρξη της άυλης και συμπαντικής οργονικής ενέργειας και άμεσα τη δυνατότητα της τελευταίας, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (που εδώ ήταν η ψύξη), να δημιουργήσει μάζα (τα λέπια). Κυρίως, όμως, αποδείκνυε την εγγενή βιογενετική της δράση, αφού η μάζα αυτή, κατά τη μικροσκοπική της παρατήρηση, εμφάνιζε χαρακτηριστικά έμβιας λειτουργικότητας (βιοφωταύγεια, έντονη κινητικότητα και παλμική εναλλαγή συστολής και διαστολής). Το Εργαστήριο Μικροσκοπικής Έρευνας «Ηράκλειτος» διενεργεί διάφορα βιοντικά πειράματα και έχει επαναλάβει πολλές φορές το Πείραμα ΧΧ, επαληθεύοντας τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις του Ράιχ. Η πειραματική έρευνα του εργαστηρίου και οι προσωπικές μας απόψεις θα δημοσιευτούν μελλοντικά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.


ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την απόψυξη


ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση 4000x σκοτεινό πεδίο (20 ημέρες μετά την απόψυξη)


ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μικροσκοπική παρατήρηση 1600x (20 ημέρες μετά την απόψυξη)


ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μακροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την απόψυξη


ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΧ – ΣΤΕΙΡΟ ΒΙΟΝ – μακροσκοπική παρατήρηση αμέσως μετά την παρασκευή