Από το βιβλίο του Βίλχελμ Ράιχ με τίτλο «Ο συσσωρευτής οργόνης: Η ιατρική και επιστημονική του χρήση», μτφρ. Λεωνίδας Κωνσταντινίδης – Γιώργος Σχοινάς, εκδόσεις Πάλμοργον, σελ. 22 και 26-27.

Τι είναι ένας συσσωρευτής οργονικής ενέργειας;

Ο συσσωρευτής οργόνης είναι ένα όργανο που έχει συναρμολογηθεί με τέτοια διάταξη υλικών ώστε η ΖΩΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, να μπορεί να συλλεχθεί, να συσσωρευτεί και να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς, διδακτικούς και ιατρικούς σκοπούς.

ORAC photos 009

Ένας συσσωρευτής οργόνης σε χρήση, με πάνελ στήθους και οργονοβόλο.

Ποιος εφηύρε τον συσσωρευτή οργόνης;

Ό συσσωρευτής οργόνης εφευρέθηκε από τον ερευ­νητή επιστήμονα και γιατρό Βίλχελμ Ράιχ, το 1940 στις ΗΠΑ.

Συσσωρευτής οργόνης

Μέχρι την ανακάλυψη των παραπάνω ιδιοτήτων της ατμοσφαιρικής οργόνης, η λειτουργία της (συνήθως ονομαζόταν «στατικός ηλεκτρισμός») δεν μπορούσε να ελεγχθεί.  Ήταν απλά και μόνο ένας ενοχλητικός θόρυβος στην ηλεκτρονική, την αεροναυτική, τη ραδιοτεχνολογία κτλ. με την εφεύρεση του συσσω­ρευτή οργόνης έγινε ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ.

Για να χρησιμοποιηθεί η ατμοσφαιρική ενέργεια πρέπει πρώτα να μαζευτεί και να συγκεντρωθεί. Συγκεντρώνεται με μια ειδική διάταξη οργανικού και μεταλλικού υλικού. Η αποτελεσματικότητα της συλλο­γής και της συγκέντρωσης της ατμοσφαιρικής οργονικής ενέργειας (=ΖΩΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) εξαρτάται:

α) Από το είδος του μη μεταλλικού υλικού που χρησιμοποιείται· υπάρχουν καλοί (πλαστικό) και κακοί (ξύλο) απορροφητές.

β) Από το είδος του μετάλλου που χρησιμοποιείται· για ιατρι­κούς σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σίδερο.

γ) Από το βαθμό της μέσης υγρασίας στην ατμόσφαιρα· το νερό έλκει πάρα πολύ την οργονική ενέργεια, και αντίστροφα. Άρα, όσο στεγνότερο είναι το κλίμα τόσο καλύτερη είναι η συσσώρευση. Μια καλή προϋπόθεση για τη συγκέντρωση της οργονικής ενέργειας είναι σχετική υγρασία 40-50%.

δ) Από το γεωγραφικό πλάτος όπου γίνεται η συσσώρευση· όσο πιο κοντά είναι κάποιος στον ισημερινό, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απορρόφηση· ένας συσσωρευτής οργόνης με δύο στρώματα είναι πιο αποτελεσματικός στο Ισραήλ παρά στο Λονδίνο.

ε) Από το υψόμετρο· όσο πιο ψηλά βρίσκεται κάποιος από το επίπεδο της θάλασσας τόσο πιο ελεύθερη είναι η ατμόσφαιρα από αέριες προσμίξεις και τόσο καλύτερα λειτουργεί ο συσσωρευτής.

ζ) από τον αριθμό των στρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη συσσωρευτική συσκευή: «ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ» στην πραγματικότητα συνίσταται από δύο στρώματα, ένα οργανικής ύλης στην εξωτερική πλευρά, και ένα άλλο μεταλλικό στο εσωτερικό. Η οργανική ύλη απορροφά και συγκρατεί την οργονική ενέργεια ενώ το μέταλλο την έλκει και την αντανακλά γρήγορα. Επομένως, είναι προφανές ότι η διαστρωμάτωση του συσσωρευτή πάντοτε με την οργανική ύλη προς τα έξω και το μέταλλο προς τα μέσα, δίνει ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ στην οργονική ενέργεια με ένα δυναμικό (ΟΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) που κατευθύνεται από τα έξω προς τα μέσα.

η) από την απόσταση των εσωτερικών τοιχωμάτων από τον οργανισμό που βρίσκεται μέσα στο συσσωρευτή. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η επιφάνεια του ζωντανού οργανισμού στο μεταλλικό τοίχωμα τόσο πιο ισχυρό είναι το αποτέλεσμα της οργονικής ακτινοβολίας.

θ) από τον αριθμό των συσσωρευτών που είναι παρόντες στο δωμάτιο ή στο κτίριο· όσο περισσότεροι συσσωρευτές υπάρχουν, τόσο ψηλότερη είναι η ατμοσφαιρική φόρτιση στο δωμάτιο και τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα στον καθένα απ’ αυτούς. Η παρουσία ενός δωματίου οργονικής ενέργειας βοηθά πάρα πολύ τη συνολική διαδικασία της φόρτισης.

ORAC photos 012

Το επενδυμένο με μέταλλο σκοτεινό δωμάτιο
παρατήρησης της οργονικής ενέργειας στο Όργονον.