Είναι αδύνατον να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι στη φύση υπάρχει μια άλλη ενεργειακή λειτουργία, αυτή που ονομάσαμε ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ, ΟΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Η οργονική ενέργεια ρέει από το πιο αδύναμο ή χαμηλότερο σύστημα προς το πιο ισχυρό ή υψηλότερο.


Βίλχελμ Ράιχ, από το βιβλίο Ο αιθέρας, ο Θεός και ο διάβολος