* Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 4 ενότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο.

1ο έτος

 1. Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι και ΙΙ
 2. Θωράκιση, Οργασμός, Επαφή
 3. Ατομική ψυχολογία
 4. Φυσιολογία Ι
 5. Ανατομία
 6. Εκπαίδευση στις σωματικές τεχνικές
 7. Κλινική θεωρία Ι
 8. Μεθοδολογία έρευνας

 

2ο έτος

 1. Χαρακτηρολογία
 2. Ψυχοσωματική Ιατρική: Βιοπάθειες
 3. Κοινωνική ψυχοπαθολογία: Κοινωνικοπολιτικοί χαρακτήρες
 4. Φυσιολογία ΙΙ
 5. Νευροφυσιολογία
 6. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Παίδων
 7. Κλινική θεωρία ΙΙ
 8. Δεοντολογία

 

3ο έτος

 1. Οργονοθεραπεία Ι και ΙΙ
 2. Κλινική Εποπτεία Ι

 

4ο έτος

 1. Νευροψυχολογία
 2. Οργονοθεραπεία ΙΙΙ
 3. Οργονομικός Λειτουργισμός
 4. Κλινική Εποπτεία ΙΙ

 

Σημείωση: Οι γιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση  παρακολούθησης των μαθημάτων ανατομίας και φυσιολογίας του 1ου και 2ου έτους.

Συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας
Πέραν των απαραίτητων ατομικών συνεδριών Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης, οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη θεωρητική και κλινική εκπαίδευσή τους, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν έναν επαρκή αριθμό ατομικών συνεδριών εποπτείας. Ο απαιτούμενος αριθμός ατομικών συνεδριών και εποπτείας καθορίζεται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP).

Εργαστηριακά σεμινάρια
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας, διοργανώνει προαιρετικά εργαστηριακά σεμινάρια οργονικής βιοφυσικής και οργονομικής μικροσκοπίας για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος τις βασικές αρχές της οργονομικής επιστήμης.