* Τα μαθήματα κάθε έτους πραγματοποιούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο.

1ο Έτος

 1. Αναπτυξιακή ή εξελικτική ψυχολογία I
 2. Αναπτυξιακή ή εξελικτική ψυχολογία II
 3. Σωματική και συγκινησιακή θωράκιση – Η λειτουργία του οργασμού και η οργονοτική επαφή
 4. Ατομική ψυχολογία
 5. Πρακτική άσκηση σε σωματικές τεχνικές
 6. Ανατομία
 7. Νευροφυσιολογία

 

2ο Έτος

 1. Χαρακτήρας και χαρακτηρολογία
 2. Κοινωνική ψυχολογία (Κοινωνικοπολιτικοί χαρακτήρες)
 3. Ψυχοσωματικές διαταραχές (Βιοπάθειες)
 4. Πρακτική άσκηση σε σωματικές τεχνικές
 5. Φυσιολογία
 6. Δεοντολογία
 7. Μεθοδολογία Έρευνας

 

3ο Έτος

 1. Η Τεχνική της Οργονοθεραπείας Ι
 2. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων Ι & Κλασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (Ψυχιατρική Νοσολογία)
 3. Κλινικό σεμινάριο Ι

 

4ο Έτος

 1. Η Τεχνική της Οργονοθεραπείας ΙΙ
 2. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων ΙΙ & Κλασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (Ψυχιατρική Νοσολογία)
 3. Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας Παίδων & Κλασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (Ψυχιατρική Νοσολογία)
 4. Κλινικό σεμινάριο ΙΙ

 

5ο Έτος

 1. Οργονομικός Λειτουργισμός & Οργονοθεραπεία Ι
 2. Οργονομικός Λειτουργισμός & Οργονοθεραπεία ΙΙ
 3. Κλινικό σεμινάριο ΙΙΙ

 

Σημείωση: Οι γιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση  παρακολούθησης των μαθημάτων ανατομίας και φυσιολογίας του 1ου και 2ου έτους.

Συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας
Πέραν των απαραίτητων ατομικών συνεδριών Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης, οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη θεωρητική και κλινική εκπαίδευσή τους, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν έναν επαρκή αριθμό ατομικών συνεδριών εποπτείας. Ο απαιτούμενος αριθμός ατομικών συνεδριών και εποπτείας καθορίζεται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP).

Εργαστηριακά σεμινάρια
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οργονομίας, διοργανώνει προαιρετικά εργαστηριακά σεμινάρια οργονικής βιοφυσικής και οργονομικής μικροσκοπίας για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος τις βασικές αρχές της οργονομικής επιστήμης.