Παρακολουθήστε ολιγόλεπτες βιντεοσκοπημένες καταγραφές τριχοειδικών ερυθρών αιμοσφαιρίων εθελοντών σε φυσιολογικό ορό (σε συνθήκες παρόμοιες με το Τεστ Αίματος Βίλχελμ Ράιχ και με τη χρήση σχολαστικά αποστειρωμένου υλικού, προκειμένου να αποφευχθούν επιμολύνσεις), σε διάφορες φάσεις της προϊούσας βιοντικής αποσύνθεσής τους μέχρι και μετά από τρεις ώρες μικροσκοπικής παρατήρησης. Προσέξτε αρχικά τη σταδιακή εμφάνιση των βιόντων στην κυτταρική μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη σταδιακή λύση της συνοχής της κυτταρικής μεμβράνης και την απελευθέρωση βιόντων στον εξωκυττάριο χώρο. Παρατηρήστε τη ζωηρή κίνηση των ελεύθερα αποσπασμένων βιόντων και την ανάπτυξη διαφόρων σχηματισμών, που προέρχονται πιθανώς από το απελευθερωμένο κυτταρικό περιεχόμενο, λόγω της λύσης της συνέχειας της κυτταρικής μεμβράνης. Παρατηρήστε επίσης τους εντυπωσιακούς και ζωηρά παλλόμενους σχηματισμούς που αναπτύσσονται και οργανώνονται γύρω από τα αποδομημένα ερυθρά αιμοσφαίρια που μοιάζουν με χαρταετούς.

1. Ερυθρά αιμοσφαίρια 5 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (1600x)

2. Ερυθρά αιμοσφαίρια 11 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (1600x)

3. Ερυθρά αιμοσφαίρια 17 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x)

4. Ερυθρά αιμοσφαίρια 22 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x)

5. Ερυθρά αιμοσφαίρια 24 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

6. Ερυθρά αιμοσφαίρια 26 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) – βιόντα μεγέθους 2,4μ (σκοτεινό πεδίο)

7. Ερυθρά αιμοσφαίρια 33 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) – σχηματισμός βιόντων (σκοτεινό πεδίο)

8. Ερυθρά αιμοσφαίρια 60 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

9. Ερυθρά αιμοσφαίρια 80 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (1600x) (σκοτεινό πεδίο)

10. Ερυθρά αιμοσφαίρια 90 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (1600x) (σκοτεινό πεδίο)

11. Ερυθρά αιμοσφαίρια 91 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (1600x & 4000x) (σκοτεινό πεδίο)

12. Ερυθρά αιμοσφαίρια 96 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x & 1600x) (σκοτεινό πεδίο)

13. Ερυθρά αιμοσφαίρια 98 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

14. Ερυθρά αιμοσφαίρια 102 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

15. Ερυθρά αιμοσφαίρια 130 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

16. Λευκά αιμοσφαίρια 130 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

17. Ερυθρά αιμοσφαίρια 132 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

18. Ερυθρά αιμοσφαίρια 162 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

19. Ερυθρά αιμοσφαίρια 164 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

20. Ερυθρά αιμοσφαίρια 170 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

21. Ερυθρά αιμοσφαίρια 195 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) (σκοτεινό πεδίο)

22. Ερυθρά αιμοσφαίρια 210 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) – Τα βιόντα διατάσσονται σε σχηματισμούς μήκους 30μ (σκοτεινό πεδίο)

23. Ερυθρά αιμοσφαίρια 210 λεπτά μετά τη λήψη του αίματος (4000x) – Τα βιόντα διατάσσονται σε σχηματισμούς μήκους 30μ (σκοτεινό πεδίο)

24. Tριχοειδικο αίμα: 4000x – ερυθρά αιμοσφαίρια 20 min μετά τη λήψη

25. Tριχοειδικο αίμα: 1600x – ερυθρά αιμοσφαίρια 20 min μετά τη λήψη

26. Tριχοειδικο αίμα: 4000x σκοτεινό πεδίο – ερυθρά αιμοσφαίρια 20 min μετά τη λήψη

27. Tριχοειδικο αίμα: 4000x σκοτεινό πεδίο – ερυθρά αιμοσφαίρια 5 min μετά τη λήψη

28. Tριχοειδικο αίμα: 4000x – ερυθρά αιμοσφαίρια 5 min μετά τη λήψη

29. Tριχοειδικο αίμα: 1600x – ερυθρά αιμοσφαίρια 5 min μετά τη λήψη