Εργαστήριο μικροσκοπικής παρατήρησης

Ανάπτυξη βιόντων και πρωτοζωικόμορφων σχηματισμών κατά τη διαβροχή του άνθρακα.
 
10 ώρες μετά την ενυδάτωση του άνθρακα (4η επιλογή)

1600x

4000x
Αρχικά στάδια της κυστοειδούς αποσύνθεσης του άνθρακα και πρώιμα στάδια σχηματισμού βιόντων.
Άνθρακας: αιθάλη από μπουρί — Νερό: βρύσης

 
4 μέρες μετά την ενυδάτωση του άνθρακα (1η επιλογή)

Κινητικότητα της κυστοειδώς αποσυντιθέμενης ύλης του σώματος του άνθρακα στις παρυφές. Ζωηρά κινούμενοι «οργανισμοί» αποτελούμενοι από άθροισμα βιόντων περιβαλλόμενων από σαφώς ορισμένη μεμβράνη. (1600x – σκοτεινό πεδίο)

Τάση σχηματισμού μεμβράνης (;) γύρω από θραύσματα αποσυντιθέμενου άνθρακα. (1600x – σκοτεινό πεδίο)

Τάση σχηματισμού μεμβράνης (;) γύρω από θραύσματα αποσυντιθέμενου άνθρακα και τάση ανάπτυξης «πρωτοζωικόμορφων» σχηματισμών. (1600x – σκοτεινό πεδίο)

Αποποσπασθείσες βιοντικές κύστεις και ψήγματα αποσυντιθέμενου άνθρακα που περικλείονται σε μεμβράνη και εμφανίζουν περιδινητική κινητικότητα. Το περιεχόμενη δεν παρουσιάζει ροή. (1600x)

Σχηματισμός αμοιβάδας. Στο εσωτερικό της παρατηρούμε θραύσματα του κυστοειδώς αποσυντεθειμένου άνθρακα. (1600x σκοτεινό πεδίο και 1600x φωτεινό πεδίο)

Ίδιο θέμα με το παραπάνω βίντεο αλλά σε μεγέθυνση 4000x. (σκοτεινό πεδίο)

Απόσπαση αμοιβάδας από το σώμα του άνθρακα. Το περιεχόμενό της δεν πληροί ακόμα όλο τον χώρο που περικλείει η μεμβράνη της. (1600x)

Παρατηρείται σταδιακή αύξηση της ροής του περιεχομένου εντός της μεμβράνης της αμοιβάδας και έντονη συσταλτικότητα της ίδιας της μεμβράνης με σχηματισμό προσεκβολών. Ορατός σχηματισμός πυρήνων. (1600x – σκοτεινό πεδίο)

Άλλη, «ωριμότερη» αμοιβάδα με εμφάνιση πλήρους κινητικότητας, συσταλτικών κινήσεων της μεμβράνης και απρόσκοπτης περιδινούμενης και στροβιλιζόμενης ροής του περιεχομένου της. (1600x φωτεινό πεδίο)

8 ημέρες μετά την ενυδάτωση του άνθρακα

Σχηματισμός «τοιχώματος» περιμετρικά του άνθρακα και εμφάνιση ζωηρά κινούμενων βιοντικών κύστεων. (1600x – φωτεινό πεδίο)

14 ημέρες μετά την ενυδάτωση του άνθρακα

Επιμήκυνση των αρχικά σφαιρικών ομάδων βιοντικών κύστεων και σχηματισμός αλύσου χωρίς ενδείξεις κινητικότητας του περιεχομένου τους. (1600x – φωτεινό πεδίο)

Σχηματισμός σφαιρικών ομάδων βιοντικών κύστεων στις παρυφές του άνθρακα που περιβάλλονται από τη δική τους «μεμβράνη». (1600x φωτεινό + σκοτεινό πεδίο)