Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τα 3 πρώτα έτη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΒΙΟΣΩΨΥΧΑ, του ΚΔΒΜ του ΕΛΙΝΟΡ. Η πρώτοι φοιτητές του προγράμματος —οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020— στο 4ο έτος της φοίτησής τους θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων ΙΙ, Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας Παίδων, και Τεχνική Οργονοθεραπείας ΙΙ, καθώς και τα Κλινικά Σεμινάρια ΙΙ, με παρουσιάσεις περιστατικών που συνοδεύονται από αναλύσεις σχετικές με ζητήματα διάγνωσης, τεχνικής και σωματικών θεραπευτικών χειρισμών.

* Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Οργονομίας εκπαιδεύει γιατρούς και ψυχολόγους, καθώς και φοιτητές ιατρικής και ψυχολογίας, στην τεχνική της Βιοενεργειακής Σωματικής Ψυχοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης, δηλαδή στην Οργονοθεραπεία, την ψυχοθεραπευτική τεχνική που θεμελίωσε ο ψυχίατρος Βίλχελμ Ράιχ.

Διαβάστε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.